Dátum podania prihlášky

 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia:

Prihlášku na štúdium odosiela základná škola žiaka podľa harmonogramu prijímacieho pokračovania pre šk. rok 2021/2022. 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií:

1. termín - do 4. júna 2021

2. termín - do 20. augusta 2021

viď KRITÉRIA PRIJATIA

Zverejnil webmaster