Dátum podania prihlášky

 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia -  

Prihlášku na štúdium odosiela základná škola žiaka podľa harmonogramu prijímacieho pokračovania pre šk. rok 2017/2018. 

Termín podania prihlášky do 1. ročníka študijného odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií - 

1. termín - do 5. júna 2017

2. termín - do 18. augusta 2017

viď KRITÉRIA PRIJATIA

Zverejnil webmaster