Erasmus+

 

 • Sme úspešní v projekte Erasmus+

Názov projektu: "Prírodné bohatstvo regiónu Hont na tanieri".
Kam vycestujeme?: Taliansko, regióny Umbria a Apúlia.
Kedy vycestujeme?: 1. 6. 2023 – 30. 6. 2024
Cieľ: Umožniť našim študentom zažiť výrobu olivového oleja, spracovanie hľuzovky, semolinovej múky či výrobu svetoznámych talianskych cestovín.

 

 • PRÍRODNÉ BOHATSTVO REGIÓNU HONT NA TANIERI

Začiatok projektu: 1. jún 2023
Koniec projektu: 30. november 2024
Výška grantu: 82 456 EUR

Účastníci odbornej stáže majú v plnej výške hradené ubytovanie, stravu, letenky, dopravu na letisko a späť, vrátane transferu v krajine prijímateľa.

Prihláška na odbornú stáž (na stiahnutie TU) Vyplnenú prihlášku pošlite mailom vedúcej projektu Zuzane Ivaničovej na adresu: zuzka.ivanicova1980@gmail.com

Výsledky výberu študentov: TU

Ciele projektu:

A. Naučiť žiakov odboru hotelová akadémia spracovať regionálne suroviny a pripraviť z nich tradičné jedlá a uplatniť environmentálne princípy práce vo výchovno-vzdelávacom procese.
          Žiaci sa naučia pracovať s regionálnymi produktami v príprave tradičných jedál v regiónoch Umbria a Apúlia. K splneniu týchto požiadaviek prispeje aktívna účasť na zahraničnej mobilite. Absolventov projektu vnímame ako budúcich pokračovateľov rodinnej tradície, v ktorej budú presadzovať výrobu jedál z kvalitných regionálnych surovín, a tým podporia lokálnych producentov a zároveň dodržiavať environmentálne princípy práce pri znižovaní tvorby odpadu. Ďalšou oblasťou je ochrana prírody, ktorej sa venujeme (zero waste – nulový odpad). Účasťou na mobilite budeme mať možnosť vidieť ochranu životného prostredia v hosťujúcich firmách, a tak získať nové inšpirácie do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Účastníci mobility budú absolvovať 2 turnusy:
1. turnus – od 11. 09. 2023 do 01. 10. 2023, mobilita študenti, cieľová destinácia stredné Taliansko, región Umbria. Návštevou producentov lokálnych surovín zistíme odlišnosti prípravy miestnych špecialít. Poznatky z mobility uplatníme vo výchovno-vzdelávacom procese našej školy.
2. turnus – marec 2024, mobilita študenti, cieľová destinácia južné Taliansko, región Apúlia. Priamy kontakt s expertmi na prímorskú gastronómiu a hotelierstvo kvalitatívne zvýši naše zatiaľ teoretické poznatky z tejto oblasti gastronómie.

 

B. Rozšíriť kľúčové kompetencie vyučujúcich odborných predmetov a zvýšiť kvalitu vzdelávacích výstupov v odbornej oblasti.
          Absolvovaním ukážkových hodín počas mobility získajú vyučujúce odborných predmetov nové kompetencie a skúsenosti s vyučovaním podobných predmetov v Taliansku. Výstupom odborných vyučujúcich bude tvorba učebných materiálov, uplatnenie nových metód vyučovania a preverovanie vedomostí žiakov.

1. turnus – job shadowing pre učiteľov odborných predmetov od 7. 08. 2023 do 13. 08. 2023. Cieľovou destináciou bude stredné Taliansko, región Umbria. Vyučujúce OVP získajú poznatky z návštev regionálnych gastro prevádzok, ktoré následne uplatnia vo vyučovaní odborných predmetov.
2. turnus – job shadowing pre učiteľov odborných predmetov v júni 2024 – južné Taliansko, región Apúlia. Cieľom bude zameranie sa na poznanie nových trendov vo výučbe odborných predmetov.

Výber účastníkov mobilít bude prebiehať podľa týchto kritérií:
Body budú prideľované v rozpätí (max. 10, min. 0), celkový maximálny súčet je 50 bodov.
Pri rovnakom počte bude zohľadnená inklúzia.
1. správanie – účastníci dodržiavajú školský poriadok,
2. študijné výsledky – budú uprednostnení žiaci s vynikajúcimi výsledkami z odborných predmetov a z angličtiny,
3. odbornosť – úroveň odborných zručnosti žiakov s prihliadnutím na absolvovaný ročník,
4. reprezentácia školy – študenti zapájajúci sa v súťažiach školských a mimoškolských,
5. inklúzia.

Viac informácií poskytuje vedúca projektu Mgr. Zuzana Ivaničová, DiS.

 

 • OD 5. DO 13. AUGUSTA 2023

päť odborných vyučujúcich a vyučujúcich cudzieho jazyka Súkromnej hotelovej akadémie vycestovali s projektom „Prírodné bohatstvo regiónu Hont na tanieri“ vďaka programu Erasmus+ do talianskeho regiónu Umbria. Počas 7 dní spoznávali reštauračné zariadenia, porovnávali fungovanie služieb, absolvovali didaktickú návštevu olivového mlyna a olivového hája Frantoio Filippi, navštívili výrobný proces vína z jedinečnej odrody Sagrantino di Montefalco vo vinárskych závodoch Arnaldo Caprai, ktoré exportuje svoje vína po celom svete. Oboznámili sa s marketingom, manažmentom a riadením podniku.

Počas lekcie varenia na tému „Typické menu regiónu Umbria“ spoločne pripravovali domáce cestoviny typické pre mesto Spoleto - Strangozzi al pomodoro a typický múčnik Crostata pod vedením šéfkuchára.

V mestách Norcia, Castelluccio a Perugia objavovali bohatú gastronómiu regiónu v praxi (tradícia výroby salámových výrobkov, spracovanie umbrijského bravčového a diviačieho mäsa, svet čokoládových praliniek atď.).

JOB SHADOWING priamo v praxi obohatil profesijný rast vyučujúcich, ktoré budú ďalej diseminovať získané vedomosti.

                           

                           

 

OD 11. SEPTEMBRA DO 3. OKTÓBRA 2023

 • 12. 9. 2023 - prvá mobilita študentov Erasmus+ začína. 10 študentov pod vedením prof. Ivaničovej dnes odcestovalo do talianskej Umbrie, naučiť sa všetko o víne a olivovom oleji.
  A ešte veľa ochutnávať, spoznávať a veľa nového sa naučiť. ❤️✊

            

 • 12. 9. 2023 dopoludnia - didaktická návšteva olivového mlyna a olivového hája - proces zberu a pozberová úprava olív, výroba olivového oleja. Degustácia za studena lisovaného olivového oleja,  uplatňovanie environentálnych princípov a bezodpadového hospodárstva v praxi.

            

 • 12. 9. 2023 popoludní - didaktická návšteva vinárskych závodov obohatená o odbornú prednášku v anglickom jazyku o výrobnom procese vína z jedinečnej odrody SAGRANTINO di MONTEFALCO.

            

 • 13. 9. 2023 - pokračovaním našej mobility bola edukačná príprava typického menu regiónu Umbria: cestoviny STRANGOZZI ALLA SPOLETINA a dezertu CROSTATA  pod vedením šéfkuchára.

            

 • 14. 9. 2023 - tento deň bol zameraný na spoznávanie svetoznámych historických pamiatok Ríma a program sme doplnili zisťovaním úrovne ponuky a dopytu v pohostinských zariadeniach v najfrekventovanejších uliciach hlavného mesta Talianska.

          

 • Od 15. 9. 2023 do 30. 9. 2023 prebieha individuálna stáž našich študentov v prevádzkach mesta Spoleto. Mobilita je realizovaná v rodinných podnikoch, ktoré sú prevažne zamerané na spracovanie miestnych a tradičných surovín tzv."km 0" pri príprave jedál regiónu Umbria.

          

 

 

 

Zverejnil webmaster